Cosemi OptoHD 2.0
 
4K/60p、HDRに対応したHDMI 2.0b規格のAOC。100mまでの伝送が可能。

 

 
Cosemi OptoHD 2.0 Plenum
 
4K/60p、HDRに対応したHDMI 2.0b規格の耐火性に優れたAOC。100mまでの伝送が可能。
1位
Cosemi OptoHD
5m

2位

Cosemi OptoHD
10m

3位

 
 
Cosemi OptoHD ™ Plenum 
5m 

4位

 
Cosemi OptoHD Plenum 
10m 

5位

Cosemi OptoHD
15m